Os nosos produtos e servizos

En Almacenes Señaris temos un amplo catálogo de produtos e servizos para agricultores e gandeiros.

Produtos

Ferretería

Contamos cun amplo catálogo de artigos de ferretería agrícola como cadeas de buey, muletas e aneis, peine de curry galvanizado de 4 filas, cencerro de kalaskas...

Produtos agrícolas

Temos todo tipo de produtos agrícolas dende sementes, plantas, fertilizantes... todo o necesario para os nosos gandeiros.

Fitosanitarios

Contamos con produtos fitosanitarios destinados a preservar a produción, almacenamento, distribución e transporte de todo tipo de produtos agrícolas e outros derivados deles.

Material gandeiro

Levamos anos ofrecendo material gandeiro para cubrir as necesidades de todo tipo de explotacións. Ofrecemos unha ampla gama de produtos de sección para porcino, ovino, gando vacún ou equino.

Alimentación animal 

Achegamos todos os alimentos necesarios para producir unha condición física óptima nos animais, distribuíndo pensos, cereais... Por suposto, contando cunha alimentación totalmente saudable e segura para garantir a seguridade alimentaria e a seguridade dos nosos animais.

Equipos agrícolas

Dispoñemos de todo tipo de produtos, insumos e útiles necesarios nas explotacións, así como roupa de traballo específica para o desenvolvemento da actividade. Ferramentas agrícolas de uso doméstico e subministracións máis específicas para o agricultor profesional.

Zoosanitarios

Somos expertos na comercialización de produtos de saúde animal en xeral. A sanidade animal é un piar fundamental para garantir o control das enfermidades en humanos e animais.

Transporte e servizos agrícolas

Entre todos os nosos servizos, ofrecemos un servizo de entrega as 24 horas e un servizo de transporte por camión tanto de granel como de mercadoría.

Contamos cun camión a granel para transportar penso ou grans e un camión no que podemos cargar todo tipo de mercadoría como carretillas elevadoras.

Ademais, ofrecemos servizos agrícolas como a sementeira, a preparación do terreo e o seu tratamento.

Necesitas máis información?

Póñase en contacto connosco